Gulatingstaden

– fødestaden til Europeisk lov og rett.

To tingstader

skaper forvirring

Det er sådd tvil om kvar sjølve tingstaden har vore, sjølv om Guløy ved Flolid er einaste stadnamn som er nemnt som tingstad i skriftege kjelder og muntlige overleveringar/lokal tradisjon.

Nokon hevdar at det kan ha vore i Eivindvik då det her er bevart to steinkors, men det kan ikkje dokumenterast at desse har med tingstaden å gjere. Flolid nokre kilometer innanfor Eivindvik er den mest sansynlege plassen der tinget kan ha blitt halde. Her er det reist et monument over tingstaden, laga av billedhoggeren Bård Breivik.
Referanse:
https://www.wikiwand.com/no/Gulatinget#Tusenårsstedet_Gulatinget

«Det fryktelege er at når ein søkjer sanninga så finn ein ho».

(Rémy de Gourmont)

(Me veit ikkje sikkert kor gamalt Gulatinget er, men skriftlege kjelder tyder på at det kan ha eksistert frå før år 900. Ei tid før år 1300 vart det flytta til Bergen.)

Translation from Norwegian to other languages are automated, so please accept some minor errors due to local Norwegian words and expressions.

Example: Gulatingstaden is not a city/village but a certain place where the old lawcourt Gulatinget were held once a year.

Gulatinget minnesmerke

Gulatingstaden.no
Website: Seek.no
Dronevideo: Friis Media
Musikk: Danheim «War of the North»
Kontakt: Bruk kontaktskjema nedanfor

Forfattar og samfunnsdebattant

Jan Kidøy, ansvarleg redaktør

Kontaktskjema

5 + 15 =