Artiklar

Guløykoven

«Guløykoven» - ei vik med lange tradisjonar Av Liv K. Flolid Lien, tilrettelagt av Jan Kidøy  Under Gulatingsamlingane var det mange tilreisande og det kunne være trangt om plassen til alle båtane. Sør for Kyrkjestøa ved ytre Flolidvågen er ei lun vik kalla...

Er tingstadene våre eldre enn me trur?

Er tingstadene våre eldre enn me trur? Av Jan Kidøy Mykje tyder på at tingstadene i Norge er eldre enn me hittil har trudd. Dei kan ha vore brukt til rettergang frå «uminnelege» tider ved at våre kjende tingstader byggjer vidare på gamle tradisjonar. Dei germanske...

Krossar på Vestlandet

Krossar på Vestlandet Relasjonen til eventuell tingstad i Eivindvik er hypotetisk Av Jan Kidøy   Det er dokumentert minst 30 krossar i forskjellig form, og størrelse og alder på Vestlandet. Dei eldste krossane er frå 2 m og nedover og ikkje så forseggjorte som...

Kyrkje i Eivindvik

Kyrkje i Eivindvikkommentar til beskrivelsen i Kulturminnesøk Av Jan KidøySitat 1 frå ID 84447«Eldste omtale av kirken er i 1329» Kommentar:Referansen det her visest til nemner ikkje kyrkje i Eivindvik, berre at presten budde der.På den tida stod kyrkja framleis på...

Kyrkje på Flolid

Kyrkje på Flolid, kommentar til beskrivelse i Kulturminnesøk Av Jan KidøySitat 1 fra ID 84451 Ifølge Kraft (IV:799) skal det ha stått kirke på (gnr. 23) Flolid, trolig den samme som Håkon Håkonsson lot bygge på Guley (Soga om Håkon Håkonsson kap. 333), en...

Fire forskjellige kyrkjer

Fire forskjellige kyrkjer, likelydande sagn i beskrivelsen! Beskrivelsen utarbeida av antatt seriøse historikarar.Av Jan KidøyÅ bruke eit sagn, som framstår som ei vandrehistorie, på denne måtenkan sette heile beskrivelsane i eit uheldig lys. Her er det snakk...

Jakten på gulatingstedet

Kommentar til Jakten på gulatingstedet En sagnhistorie Av Audun Kjus, Norsk FolkemusumPh.d. Kulturhistorie, Universitet i Oslo, 2007Cand.philol. Folkloristikk, Universitet i Oslo 2000(Heile artikkelen finnes på Academia.edu) (Sitater frå artikkelen og andre kjelder er...

GULATINGET – Tingstader og Lovverk

Kommentar til: GULATINGET – Tingstader og Lovverk Av Ivar Kleiva 1985(Tilgjengelig online på Nasjonalbiblioteket) Ivar Krohn Gunvald Kleiva (født 17/5 1903, død 5/5 1998) var en norsk lærar, forfattar og lokalhistorikar fra Eidsdal på Sunnmøre, busatt på Dalsøyra i...

Synfaring – kyrkjetomt Flolidstranda

Synfaring – kyrkjetomt Flolidstranda Ved Jan Kidøy15. november 2023 Det har opp gjennom åra vore sagt og skrive mykje om ei kyrkje frå vikingtida på Flolidstranda, på garden Flolid i Gulen. Fleire historikarar har meint at dei har funne staden og sett restar etter...

Synfaring – steinbrygge og trapp, Guløy

Synfaring - steinbrygge og trapp, Guløy Ved Jan Kidøy15. november 2023 Kunnskapen om ei steinbrygge og trapp på sørsida av Guløy i Gulen kommune var i ferd med å bli gløymd inntil ein byrgja granske tidlegare nedskrevne overleveringar og samanheld desse med augevitne...

Skjuler Guløy ein løyndom?

Skjuler Guløy ein løyndom?Oversikt over historiske stadnamn i området Guløy/Flolid (video) Guløy, ei halvøy utanfor Flolidgardane i Gulen, vert vist til i fleire gamle skrifter som staden der Gulatinget vart halde. Samstundes ligg Tingvollane, som etter tradisjonen...

Lesarbrev: Historia til Gulatinget

Lesarbrev: Historia til Gulatinget Det er viktig at me får fram den rette historia om Gulatinget, skriv Liv Karin Flolid Lien. (Avisa Strilen 18. august 2020) Det er dinest at me har det lovfeste møte vårt kvart år her i Gula. (frå Gulatingslova) Gulatinget hadde sitt...

Det eldste Gulatingsted

Det eldste Gulatingsted Av Ola R. Midtbø(På oppfordring fra professor Magnus Olsen i «Maal og Minne» 1918) Gulating, - hvilke minner fra vår eldste saga kaller ikke dette navn frem, hvilke merkelige begivenheter har ikke der foregått. Imidlertid – dette sted har...

Noregshistorie på flyttefot?

Noregshistorie på flyttefot? Det einaste kjende stadnamnet frå soga som kan setjast i samband med Gulatinget, er Guløy (Gulø) – ei halvøy ved Flolid-gardane, om lag 4 km frå kommunesenteret Eivindvik i Gulen. Lokalhistorisk er det ei rekkje stadnamn som stadfester at...

Øydeleggjande strid

Øydeleggjande strid Trass i det store tilfanget av bevis for kvar tingstaden var, har det frå tidleg på 1900-talet vore sterke krefter som har arbeidd for å få reist eit minnesmerke om Gulatinget i Eivindvik, om lag 4 km lenger vest. Opp gjennom åra har ein teke ymse...

Språket og fedrelandskjensla

Språket og fedrelandskjensla Kronikk av Jan Kidøy Vår eller haust,me står like traust.Røtene grev og klora,dei slepp aldri taket i jorda. Språket er rota vår. Det er arven vår frå dei som gjorde oss til dei me er. Språket bind oss saman og gjer oss til ei eining - til...

Gulatingsferdene frå Eskingedalen i mellomalderen

GULATINGSFERDENE FRÅ EKSINGEDALEN I MELLOMALDEREN. Aage Lavik Etter at Sogn og Fjordane Fylkesting vedtok Gulatinget og den gamle tingstaden på Guløy/ Flolid til tusensårs-stad for Sogn og Fjordane, oppnemnde Bygdarådet i Eksingedalen ei prosjektgruppe, som skulle...

Samanlikning Guløy – Bjarkøy

SAMANLIKNING GULØY – BJARKØY At stadvalget ikkje var tilfeldig ser me tydeleg om me samanliknar geografien på og rundt Guløy der Gulatinget vart halde og Bjarkøy i nord der Tore Hund hadde hovedsetet sitt. (Tore Hund, født rundt 990 og død ein gang etter 1030, var ein...

Fornfunn på Flolid

FORNFUNN PÅ FLOLID Nedanståande er henta frå bloggen Vestnorsk Kulturarv, skanna dokumenter etter Ingrid Kidøy.