Krossar på Vestlandet

Krossar på Vestlandet Krossar på Vestlandet Relasjonen til eventuell tingstad i Eivindvik er hypotetisk Av Jan Kidøy   Det er dokumentert minst 30 krossar i forskjellig form, og størrelse og alder på Vestlandet. Dei eldste krossane er frå 2 m og nedover og ikkje...

Kyrkje i Eivindvik

Kyrkje i Eivindvik Kyrkje i Eivindvikkommentar til beskrivelsen i Kulturminnesøk Av Jan Kidøy Sitat 1 frå ID 84447«Eldste omtale av kirken er i 1329» Kommentar:Referansen det her visest til nemner ikkje kyrkje i Eivindvik, berre at presten budde der.På den tida stod...

Kyrkje på Flolid

Kyrkje på Flolid Kyrkje på Flolid,kommentar til beskrivelse i Kulturminnesøk Av Jan Kidøy Sitat 1 fra ID 84451 Ifølge Kraft (IV:799) skal det ha stått kirke på (gnr. 23) Flolid, trolig den samme som Håkon Håkonsson lot bygge på Guley (Soga om Håkon Håkonsson...

Fire forskjellige kyrkjer

Fire forskjellige kyrkjer Fire forskjellige kyrkjer, likelydande sagn i beskrivelsen! Beskrivelsen utarbeida av antatt seriøse historikarar.Av Jan Kidøy Å bruke eit sagn, som framstår som ei vandrehistorie, på denne måtenkan sette heile beskrivelsane i eit uheldig...

Jakten på gulatingstedet

Jakten på gulatingstedet Kommentar til Jakten på gulatingstedet En sagnhistorie Av Audun Kjus, Norsk FolkemusumPh.d. Kulturhistorie, Universitet i Oslo, 2007Cand.philol. Folkloristikk, Universitet i Oslo 2000(Heile artikkelen finnes på Academia.edu) (Sitater frå...

GULATINGET – Tingstader og Lovverk

GULATINGET – Tingstader og Lovverk Kommentar til: GULATINGET – Tingstader og Lovverk Av Ivar Kleiva 1985(Tilgjengelig online på Nasjonalbiblioteket) Ivar Krohn Gunvald Kleiva (født 17/5 1903, død 5/5 1998) var en norsk lærar, forfattar og lokalhistorikar fra Eidsdal...