Guløykoven

Guløykoven «Guløykoven» – ei vik med lange tradisjonar Av Liv K. Flolid Lien, tilrettelagt av Jan Kidøy   Under Gulatingsamlingane var det mange tilreisande og det kunne være trangt om plassen til alle båtane. Sør for Kyrkjestøa ved ytre Flolidvågen er ei...

Er tingstadene våre eldre enn me trur?

Er tingstadene våre eldre enn me trur? Er tingstadene våre eldre enn me trur? Av Jan Kidøy Mykje tyder på at tingstadene i Norge er eldre enn me hittil har trudd. Dei kan ha vore brukt til rettergang frå «uminnelege» tider ved at våre kjende tingstader byggjer vidare...

Krossar på Vestlandet

Krossar på Vestlandet Krossar på Vestlandet Relasjonen til eventuell tingstad i Eivindvik er hypotetisk Av Jan Kidøy   Det er dokumentert minst 30 krossar i forskjellig form, og størrelse og alder på Vestlandet. Dei eldste krossane er frå 2 m og nedover og ikkje...

Kyrkje i Eivindvik

Kyrkje i Eivindvik Kyrkje i Eivindvikkommentar til beskrivelsen i Kulturminnesøk Av Jan Kidøy Sitat 1 frå ID 84447«Eldste omtale av kirken er i 1329» Kommentar:Referansen det her visest til nemner ikkje kyrkje i Eivindvik, berre at presten budde der.På den tida stod...

Kyrkje på Flolid

Kyrkje på Flolid Kyrkje på Flolid, kommentar til beskrivelse i Kulturminnesøk Av Jan Kidøy Sitat 1 fra ID 84451 Ifølge Kraft (IV:799) skal det ha stått kirke på (gnr. 23) Flolid, trolig den samme som Håkon Håkonsson lot bygge på Guley (Soga om Håkon Håkonsson...

Fire forskjellige kyrkjer

Fire forskjellige kyrkjer Fire forskjellige kyrkjer, likelydande sagn i beskrivelsen! Beskrivelsen utarbeida av antatt seriøse historikarar.Av Jan Kidøy Å bruke eit sagn, som framstår som ei vandrehistorie, på denne måtenkan sette heile beskrivelsane i eit uheldig...