Gulatinget blogg

Krossar på Vestlandet

Krossar på Vestlandet Relasjonen til eventuell tingstad i Eivindvik er hypotetisk Av Jan Kidøy   Det er dokumentert minst 30 krossar i forskjellig form, og størrelse og alder på Vestlandet. Dei eldste krossane er frå 2 m og nedover og ikkje så forseggjorte som...

read more

Kyrkje i Eivindvik

Kyrkje i Eivindvikkommentar til beskrivelsen i Kulturminnesøk Av Jan KidøySitat 1 frå ID 84447«Eldste omtale av kirken er i 1329» Kommentar:Referansen det her visest til nemner ikkje kyrkje i Eivindvik, berre at presten budde der.På den tida stod kyrkja framleis på...

read more

Kyrkje på Flolid

Kyrkje på Flolid, kommentar til beskrivelse i Kulturminnesøk Av Jan KidøySitat 1 fra ID 84451 Ifølge Kraft (IV:799) skal det ha stått kirke på (gnr. 23) Flolid, trolig den samme som Håkon Håkonsson lot bygge på Guley (Soga om Håkon Håkonsson kap. 333), en...

read more

Fire forskjellige kyrkjer

Fire forskjellige kyrkjer, likelydande sagn i beskrivelsen! Beskrivelsen utarbeida av antatt seriøse historikarar.Av Jan KidøyÅ bruke eit sagn, som framstår som ei vandrehistorie, på denne måtenkan sette heile beskrivelsane i eit uheldig lys. Her er det snakk...

read more

Jakten på gulatingstedet

Kommentar til Jakten på gulatingstedet En sagnhistorie Av Audun Kjus, Norsk FolkemusumPh.d. Kulturhistorie, Universitet i Oslo, 2007Cand.philol. Folkloristikk, Universitet i Oslo 2000(Heile artikkelen finnes på Academia.edu) (Sitater frå artikkelen og andre kjelder er...

read more

GULATINGET – Tingstader og Lovverk

Kommentar til: GULATINGET – Tingstader og Lovverk Av Ivar Kleiva 1985(Tilgjengelig online på Nasjonalbiblioteket) Ivar Krohn Gunvald Kleiva (født 17/5 1903, død 5/5 1998) var en norsk lærar, forfattar og lokalhistorikar fra Eidsdal på Sunnmøre, busatt på Dalsøyra i...

read more

Synfaring – kyrkjetomt Flolidstranda

Synfaring – kyrkjetomt Flolidstranda Ved Jan Kidøy15. november 2023 Det har opp gjennom åra vore sagt og skrive mykje om ei kyrkje frå vikingtida på Flolidstranda, på garden Flolid i Gulen. Fleire historikarar har meint at dei har funne staden og sett restar etter...

read more

Synfaring – steinbrygge og trapp, Guløy

Synfaring - steinbrygge og trapp, Guløy Ved Jan Kidøy15. november 2023 Kunnskapen om ei steinbrygge og trapp på sørsida av Guløy i Gulen kommune var i ferd med å bli gløymd inntil ein byrgja granske tidlegare nedskrevne overleveringar og samanheld desse med augevitne...

read more

Skjuler Guløy ein løyndom?

Skjuler Guløy ein løyndom?Oversikt over historiske stadnamn i området Guløy/Flolid (video) Guløy, ei halvøy utanfor Flolidgardane i Gulen, vert vist til i fleire gamle skrifter som staden der Gulatinget vart halde. Samstundes ligg Tingvollane, som etter tradisjonen...

read more

Lesarbrev: Historia til Gulatinget

Lesarbrev: Historia til Gulatinget Det er viktig at me får fram den rette historia om Gulatinget, skriv Liv Karin Flolid Lien. (Avisa Strilen 18. august 2020) Det er dinest at me har det lovfeste møte vårt kvart år her i Gula. (frå Gulatingslova) Gulatinget hadde sitt...

read more